Hỏi đáp

Người được tặng cho phần vốn góp có đương nhiên trở thành thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên không?

Người được tặng cho phần vốn góp thùy từng trường hợp sẽ đương nhiên trở thành thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc không đương nhiên. Khoản 5 Điều 54 luật doanh nghiệp 2014 quy định: " thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác. Trường hợp người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận". Như vậy, trường hợp người được tặng cho là người khác mà không phải là ợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba của người tặng cho thì không đương nhiên trở thành thành viên công ty mà chỉ trở thành khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

IPIC Group

Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, chuyên nghiệp với giá thành rẻ nhất so với những gì Bạn nhận được.

Hỗ trợ pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp đảm bảo đúng luật và đem lại lợi ích cho các chủ đầu tư, người lao động và nhà nước