Vì sao lại có quy định cấm trùng tên Doanh nghiệp?

Hỏi đáp

Vì sao lại có quy định cấm trùng tên Doanh nghiệp?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật doanh nghiệp 2014. Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp: " Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 42 của Luật này".có quy định như thế là vì tên doanh nghiệp là tài sản của doanh nghiệp nằm trong kết cấu tạo nên thương hiệu của doanh nghiệp, là uy tín của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải chi phí và tốn kém để quảng bá uy tín của doanh nghiệp thông qua tên doanh nghiệp để chiếm lĩnh thị trường nên tên doanh nghiệp phải được pháp luật bảo hộ trên toàn quốc nơi doanh nghiệp hoạt động. Do đó, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn quy định cấm đặt trùng tên hoặc tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã được đăng ký. Và tên doanh nghiệp được bảo hộ trên toàn quốc

IPIC Group

Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, chuyên nghiệp với giá thành rẻ nhất so với những gì Bạn nhận được.

Hỗ trợ pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp đảm bảo đúng luật và đem lại lợi ích cho các chủ đầu tư, người lao động và nhà nước